Algemene voorwaarde & Privacy

 • Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Body-Update geeft u toestemming om uw persoons- en/of medische gegevens kenbaar te maken aan Body-Update, eigenaresse Anja Knobel. Zij gebruikt deze gegevens voor diverse doeleinden binnen het concept van het bedrijf. Indien u deze toestemming wenst in te trekken dan kunt u dit kenbaar maken per mail:body-update@hotmail.com met ontvangstbevestiging. Enigerlei andere opzeggingen zijn niet geldig.
 • IVM de wijziging op de privacy wet GDPR heb ik met Body-Update de navolgende stappen ondernomen per 24 april 2018
 • Wetende dat ik naar eer en geweten handel met de kennis die ik nu heb.

 • Emails naar de klanten:
 • Hierin staat een vaste regel dat ik, tot hun wederopzegging, hun persoons gegevens gebruik voor het sturen van emails.

 • Aanmeldformulieren starter:
 • De aanmeldformulieren zijn aangepast, waarop van de klant naast zijn/haar naam, adres, telefoonnr mobiel, emailadres ook een medische achtergrond wordt gevraagd en voor akoord wordt ondertekend.

 • Algemene Voorwaarden:
 • De huisregeltjes oftewel de ‘algemene voorwaarden’ zijn ook voorzien van een dergelijke tekst…….tot wederopzegging en/of verzoek vernietiging dossier klant met ondertekening door klant.

 • Het dossier van de klant bestaat uit/zij zijn hiervan op de hoogte want zien dit wekelijks
 • Weeg- en meet formulieren
 • Aanmeldformulier
 • Ondertekende algemene voorwaarden
 • Voor E-fitters een uitgebreide vragenlijst met meer medische achtergrond.
 • Deze worden bewaard in een plastic ringbandhoesje in een ordner.
 • Geen enkele andere persoon kan hier inzage in hebben dan de zaakvoerster.

 • Social media:
 • De klant wordt hooguit een email gestuurd per computer, of een melding op facebook weergegeven, echter nooit zonder hun toestemming.

 • Planning:
 • Er is een dagdagelijkse geschreven planning die na het verstrijken van betreffende dag wordt vernietigd.
 • In betreffende planning komen alleen voornamen voor.
 • De planning is nooit bereikbaar voor een sporter.

 • Website:
 • Hier is een online bestelformulier dat aan een email adres wordt gekoppeld. Door het lezen van de algemene voorwaarden en het versturen van het online bestelformulier en/of contact- formulier geeft de klant toestemming om zijn/haar gegevens op te slaan.
 • De getuigenissen die op de website staan zijn altijd in overleg met betreffende persoon.